Reklama

Na tejto stránke je priestor aj pre prezentáciu podobných webov či zaujímavých produktov. Je iba na vás, pre ktorú ponúkanú možnosť sa rozhodnete.


PR článok:
- umiestnenie podľa najvhodnejšej kategórie na webe
- maximálne v rozsahu A4, foto a video samozrejmosťou
- možnosť zvýraznenia aj ako promoboxu na titulke buttonom 400x200 px

Zvýraznená "odporúčaná linka":
- umiestnenie podľa najvhodnejšej kategórie na webe


Čo za to?
Inteligentní ľudia sa na protihodnote predsa vedia dohodnúť : )