zábava

Ranný MHD starter pack: Ako prežiť medzi spotenými telami?

Stačí zažiť jedno potom a smradom presiaknuté ráno v MHD, kedy aj vystriekaná cibuľová šťava by v oku pálila menej ako neumytá pazuchová morda od spolucestujúceho, a inšpirácia na „štartovací balíček“ je na svete.

Foto: Myshoun